Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos 2023 ir 2024 metų veiklos įsakymai dėl komisijų ir darbo grupių sudarymo

 

Įsakymo Nr.

Įsakymo data

Įsakymo pavadinimas

DV-1

2023-01-16

Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudėties pakeitimo

DV-7

2023-02-07

Dėl Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos gamtos paveldo objektų ženklų įrengimo darbų priėmimo komisijos sudarymo

DV-8

2023-02-21

 

Dėl komisijos sudarymo tarnybinių automobilių kuro normos žiemos periodu nustatyti

DV-10

2023-02-24

Dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo tvirtinimo

DV-22

2023-03-14

Dėl Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų produkto ženklo suteikimo komisijos sudarymo

DV-37

2023-04-05

Dėl viešojo aukciono komisijos sudarymo

DV-38

2023-04-06

Dėl kuro normų žiemos periodu nustatymo  Dzūkijos– Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos tarnybiniams automobiliams

DV-41

2023-04-28

Dėl komisijos tarnybinio nusižengimo tyrimui atlikti sudarymo

DV-48

2023-05-12

Dėl komisijos sudarymo atrankai vykdyti Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

DV-52

2023-05-16

Dėl Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos direktoriaus 2023 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. DV-41  „Dėl komisijos tarnybinio nusižengimo tyrimui atlikti sudarymo“ pakeitimo

DV-55

2023-05-18

Dėl laikinosios komisijos viešajam valstybės turto nuomos konkursui organizuoti sudarymo

DV-57

2023-05-22

Dėl komisijos sudarymo

DV-63

2023-06-05

Dėl komisijos sudarymo Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto atrankai vykdyti

DV-64

2023-06-05

Dėl Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos direktoriaus 2023 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. DV-25 „Dėl komisijos sudarymo atrankai vykdyti Žuvinto biosferos rezervato grupės gamtos mokyklos specialisto pareigoms užimti“ pakeitimo

DV-65

2023-06-06

Dėl komisijos sudarymo Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto atrankai vykdyti

DV-66

2023-06-06

Dėl komisijos sudarymo Žuvinto biosferos rezervato grupės gamtos mokyklos specialisto atrankai vykdyti

DV-77

2023-07-24

Dėl dvišalės komisijos nelaimingo atsitikimo tyrimui

DV-98

2023-10-04

Dėl Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 23 „Dėl turto pripažinimo netinkamu arba nereikalingu (negalimu) naudoti bei turto nurašymo komisijos sudarymo“ pakeitimo

DV-99

2023-10-05

Dėl komisijos sudarymo Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos atsargoms ir numeruotiems blankams nurašyti

DV-112

2023-10-25

Dėl darbo grupės Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos darbo apmokėjimo sistemai sukurti sudarymo

DV-121

2023-12-14

Dėl darbo grupės Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos darbo apmokėjimo sistemai sukurti sudarymo

DV-122

2023-12-19

Dėl darbo grupės sudarymo Dzūkijos–Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos vidaus kontrolės įsivertinimui atlikti

P-41

2023-03-21

Dėl komisijos sudarymo atrankai vykdyti Žuvinto biosferos rezervato grupės gamtos mokyklos specialisto pareigoms užimti

DV-9

2024-02-05

Dėl komisijos sudarymo Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos tarnybinių automobilių kuro normoms žiemos periodu nustatyti

 

DV-11

2024-02-07

Dėl komisijos sudarymo Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos 2022 m. ir 2023 m. išduotų pažymų pagal priemonę „Parama „NATŪRA 2000“ miškuose“ teisėtumui ir pagrįstumui patikrinti bei išvadai parengti

DV-12

2024-02-12

Dėl Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijos sudarymo

 

Atnaujinimo data: 2024-02-14