Švietimas ir viešinimas

Pastaruoju metu saugomose teritorijose kuriamos gamtos mokyklos. Gamtos mokyklų tikslas - formuoti teisingą laukinės gamtos, vertybių, pačių saugomų teritorijų ir veiklos jose galimybių sampratą, skatinti pažinti saugomų teritorijų vertybes, padėti suprasti jų išskirtinę vertę, suvokti ekosistemose vykstančius procesus, kraštovaizdžio komponentų tarpusavio sąveiką, mokyti atsakingai elgtis gamtoje, padėti formuoti palankų visuomenės požiūrį į saugomas teritorijas ir gamtosaugos svarbą, ekologinį švietimą, patriotizmą, kt. Tai galima pasiekti:

• Plėtojant švietėjišką veiklą kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos srityje;

• Skleidžiant žinias apie gamtos vertybes, jų išsaugojimo būtinumą ir jų svarbą šalies, jos piliečių gyvenimui, jo kokybei;

• Aiškinant laukinės gamtos, vertybių išsaugojimo būdus ir priemones;

• Ugdant sąmoningus šalies piliečius, gebančius išsaugoti gamtos vertybes, unikalų ir Lietuvai būdingą kraštovaizdį, biologinę įvairovę, kt.

Gamtos mokyklose mokytojai su mokinių grupėmis gali užsisakyti žaliąsias edukacines programas. Saugomų teritorijų specialistai moko elgtis gamtoje atsakingai,  padeda formuoti palankų visuomenės požiūrį į saugomas teritorijas ir gamtosaugos svarbą. Gamtos mokyklų tikslas - kad kuo daugiau žmonių įgytų žinių apie gamtosaugą, suvoktų ekosistemų procesus ir suprastų, KĄ ir KODĖL SAUGOME. 

Žuvinto biosferos rezervato Gamtos mokykla

Internetinė jaunųjų gamtos reindžerių platforma www.gamtosreindzeris.lt skirta vaikų gamtosauginiam švietimui. Tai – el. svetainė, kurioje susitinka ir bendrauja jaunieji gamtos mylėtojai ir juos globojantys specialistai. 

Specialistai registruojasi, susikuria savo profilį, į platformą kelia įvairias gamtosaugines užduotis vaikams, sukuria už kiekvieną užduotį suteikiamo ženkliuko dizainą, stebi užduočių vykdymą, bendrauja su vaikais.

Vaikai registruojasi, susikuria savo profilį, renkasi jo amžiaus kategorijai priskirtas užduotis pagal temas, konkrečią saugomą teritoriją, jas vykdo, kilus klausimų, gali kreiptis į užduoties sudarytoją-specialistą, savo profilyje mato visą savo veiklos istoriją, pasiekimus. Platformoje matoma bendra vaikų pasiekimų lenta.

Jaunieji gamtos reindžeriai

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-18